कक्षा ११ मा भर्ना खुल्यो !!!

२०७२ र २०७३ मा सामुदायिक क्याम्पसहरु मध्ये  सर्वोत्कृष्ट क्याम्पस घोषित भई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त यस क्याम्पसमा कक्षा ११  विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी  संकाय दिवा सत्रमा भर्ना खुल्यो ।

कक्षा सञ्चालन : २०७४ श्रावण ०२ सोमबार