JMC in HERP

It is good news to share to all that Janapriya Multiple Campus (JMC), Pokhara has been selected in the national level in the Higher Education Reform Project (HERP) that is launched by University Grant Commission (UGC), Nepal. The project will last for five years. UGC has recently selected 45 community campuses in the national level and 15 in the regional level. JMC has already completed the successful five years of SHEP and been accredited with QAA certificate from UGC.


कक्षा ११ मा भर्ना खुल्यो !!!

२०७२ र २०७३ मा सामुदायिक क्याम्पसहरु मध्ये  सर्वोत्कृष्ट क्याम्पस घोषित भई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त यस क्याम्पसमा कक्षा ११  विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी  संकाय दिवा सत्रमा भर्ना खुल्यो ।

कक्षा सञ्चालन : २०७४ श्रावण ०२ सोमबार