Faculty Members

S.N.
Management Faculty Name
Mobile No.
S.N.
Chemistry Faculty Name
Mobile No.
1
Amin Palikhe
98460-40548
1
Prof.Dr.Akkal Dev Mishra
98460-27853
2
Arjun Shrestha
98041-66583
2
Darshan Raj Paudel
98460-86691
3
Prof.Dr.Bed Nath Sharma
98560-22173
3
Ganga Shrestha
98460-45334
4
Bharat Gautam
98560-32819
4
Krishna Prasad Banstola
98460-49352
5
Bhesh Raj Upadhaya
98560-29718
5
Ramesh Kumar Poudel
98460-28838
6
Bijay Baral
98462-88108
6
Sanat Kumar Shrestha
98028-20234
7
Bikash Thapa Magar
98462-92257
S.N.
Nepali Faculty Name
Mobile No.
8
Dr.Bir Bahadur Karki
98560-30301
1
Ananada Mani Rizal
98460-28561
9
Biranji Gautam
98560-21673
2
Prof.Dr.Bishnu Psd Poudel
98460-87962
10
Bishow Mohan Adhikari
98560-24097
3
Ganesh Chalise
98461-20161
11
Dr.Damodar Basaula
98560-22922
4
Gopal Prasad Baral
98560-29988
12
Devi Lal Sharma
98560-30638
5
Dr.Laxmi Saran Adhikari
98461-97969
13
Dibbya Laxmi Chalise
98041-50116
6
Madhav Biyogi
98460-40547
14
Hari Bahadur Bhandari
98460-45377
7
Suresh Ranabhat
98560-25712
15
Janak Bahadur Basnet
98560-26778
S.N.
English  Faculty  Name
Mobile No.
16
Karna Bahadur Basnet
98041-15603
1
Bal Ram Bhattarai
98460-27604
17
Kedar Raj Gautam
98460-28609
2
Dr.Bhanu Kandel
98460-40541
18
Krishna Babu Baral
98560-32044
3
Bishow Raj Adhikari
98460-25244
19
Krishna Prasad Gurung
98460-22729
4
Chet Bahadur Pokhrel
98463-43137
20
Moti Prasad Paudel
98460-32074
5
Ganga Ram Poudel
98460-40545
21
Nabin  Raj Khanal
98460-40550
6
Prakash Gautam
Study Levae
22
Nabin Bdr Adhikari
98460-26812
7
Rajendra Poudel
98460-68882
23
Narayan Poudel
98560-22125
8
Ravi Bhandari
98491-39113
24
Narayan Prd.Adhikari
98460-21577
9
Rohit Prasad Baral
98460-24506
25
Naresh Baral
98560-33330
10
Sabindra Raj Bhandari
98460-86405
26
Netra Prasad Subedi
98460-35236
11
Tanka Raj Baral
98465-51752
27
Prakash Parajuli
98461-08736
12
Yog Raj Poudel
98461-39562
28
Pushpa Sharma
98560-30890
S.N.
Economics Faculty Name
Mobile No.
29
Rabindra Prasad Baral
98560-35440
1
Buddhi Sagar Baral
98460-76440
30
Rabindra Thakur
98460-29327
2
Prof.Devnarayan Sutihar
98460-25608
31
Ramji Bhandari
98560-61120
3
Harihar Baral
98560-36116
32
Rishi Ram Dhakal
98414-53732
4
Jayaprakash Bhattarai
98415-06732
33
Santosh Adhkari
98560-30338
5
Krishna Kumari Pahari
98560-26780
34
Shiva K.C.
98460-20724
6
Lok Raj Bhandari
98560-21909
35
Shree Ram Ghimire
98560-44733
7
Ramesh Bdr. Khadka
98460-47770
36
Sujan Bahadur Basnet
98560-25655
8
Shanta Koirala
98460-57189
37
Surya MohanAdhikari
98460-35995
9
Shilu Chalise
98161-11919
38
Top Lal Khanal
98460-46531
10
Shree Kanta Sharma
98560-27987
S.N.
 Math & Stat. Faculty Name
Mobile No.
S.N.
 Biology Faculty  Name
Mobile No.
1
Deenanath Lamichhane
98041-02297
1
Kalyan Panta
98460-40523
2
Dhurba Raj Poudel
98560-39664
2
Om Dwa
98560-25752
3
Guru Dutta Poudel (Par)
98460-33464
3
Ram Babu Mandal
98460-46109
4
Gurudutta Poudel (Sya)
98560-36989
4
Subash Chandra Banstola
98460-48392
5
Purusottam Parajuli
98460-35793
5
Suraj Raj Adhikari
98465-62290
6
Shalik Ram Adhikari
98460-49654
6
Sushma Sharma
98492-76266
7
Sudan Kumar Mulmi
98460-27107
S.N.
 Soc. Stu.  Faculty Name
Mobile No.
8
Prof.Dr.Vikash Kumar K.C.
98460-85576
1
Bedhari Timilsila
98560-31377
S.N.
 Edu. Faculty Name
Mobile No.
2
Kamal Raj Poudel
98560-27043
1
Bijaya Baral
98460-45299
3
Mukunda Lamsal
98560-21823
2
Bishnu Prasad Sharma
98460-28542
4
Netra Narayan Paudel
98463-94748
3
Govinda Prasad Gairhe
98460-58457
5
Rameshwor Baral
98460-32060
4
Krishna Prasad Tripathi
98560-31663
6
Shiva Bahadur Thapa
98460-46046
5
Dr.Nawaraj Neupane
98560-65290
7
Surya Bhakta Sigdel
98460-63029
6
Pitri Raj Banstola
98460-20134
S.N.
 Micro Bio. FacultyName
Mobile No.
S.N.
Phyiscs  Faculty Name
Mobile No.
1
Dr.Binita Koirala Sharma
98560-36122
1
Arjun Prasad Chapai
98461-18146
2
Dipendra Nath Paudel
98468-58045
2
Bhumiraj Sharma
98462-61894
3
Kalpana Adhikari Gautam
98461-48080
3
Sanjay Baral
98461-03316
4
Kamal Singh Khadka
98067-86969
4
Ujir Gurung
98560-26622
5
Rekha Paudel
98460-33056
S.N.
 Computer Faculty Name
Mobile No.
6
Subash Adhikari
Study Levae
1
Mekh Raj Poudel
98460-508582
Rabindra Ghimire
98461-476743
Yam  Kumar Baral
98460-54906

 

R.N.
Non Teaching Staff's Name
Mobile No.
1
Bhim Kumari Chhetri
98461-02706
2
Bimala Paudel(Ale)
98460-01679
3
Devi Paneru
98460-24941
4
Ganga Devkota
98460-38099
5
Gita Kafle
98463-20648
6
Hari Sapkota
98560-33266
7
Hari Bahadur B.K.
98141-26493
8
Kabindra Palikhe
98460-48043
9
Kalpana Gurung
98460-45619
10
Kalpana Paudel
98465-69155
11
Krishna Jalari
98067-15873
12
Kumar Gurung
98460-41390
13
Laxmi Kumari  Kamar
98460-47564
14
Liladhar Puri
98460-63830
15
Mahadev Palikhe
98461-17560
16
Mahendra Bdr Basnet
98141-76098
17
Man Kumari Chhetri
98041-73164
18
Mangal Singh Gurung
98067-53944
19
Mekh BahadurAcharya
98041-54699
20
Nima Raj Poudel
98460-40540
21
Pabitra B.K.
98067-14109
22
Prativa Poudel
98461-13075
23
Radha Devi Poudel
98460-64280
24
Rajendra Shrestha
98460-53386
25
Rudra Bahadur Sunar
98644-20625
26
Rit Bahadur Ale

27
Sailendra Adhikari
98660-20807
28
Sewa Devi Wagle
98460-47059
29
Sita Lamichhane
98462-82394
30
Subhdra Chalise
98462-83566
31
Suman Tamang
98460-61639
32
Sunita Palikhe

33
Suna Sunar
98067-71182
34
Surya Bahadur Chhetri
98460-34322
35
Til Bahadur Acharya
98065-26350
36
Tulsi Chhantyal

37
Upendra Chaudhary
98460-40539
38
Vesh Raj Giri
98460-49900
39
Yek Narayan Aryal
98560-26608
40
Yam NarayanShrestha
98560-46580
41
Yuba Raj Gurung
98461-00176