हिउँदे विदा (पठनपाठन मात्र सञ्चालन नहुने) सम्वन्धमा ।

Leave a Reply