We Believe in Team Work

R.N. NON-TEACHING STAFF’S NAME MOBILE NO.
1 Bhim Kumari Chhetri 98461-02706
2 Bimala Paudel(Ale) 98460-01679
3 Devi Paneru 98460-24941
4 Ganga Devkota 98460-38099
5 Gita Kafle 98463-20648
6 Hari Sapkota 98560-33266
7 Hari Bahadur B.K. 98141-26493
8 Kabindra Palikhe 98460-48043
9 Kalpana Gurung 98460-45619
10 Kalpana Paudel 98465-69155
11 Kumar Gurung 98460-41390
12 Laxmi Kumari  Kamar 98460-47564
13 Liladhar Puri 98460-63830
14 Mahadev Palikhe 98461-17560
15 Mahendra Bdr Basnet 98141-76098
16 Man Kumari Chhetri 98041-73164
17 Mangal Singh Gurung 98067-53944
18 Mekh BahadurAcharya 98041-54699
19 Nima Raj Poudel 98460-40540
20 Pabitra B.K. 98067-14109
21 Prativa Poudel 98461-13075
22 Radha Devi Poudel 98460-64280
23 Rajendra Shrestha 98460-53386
24 Rudra Bahadur Sunar 98644-20625
25 Rit Bahadur Ale
26 Sailendra Adhikari 98660-20807
27 Sewa Devi Wagle 98460-47059
28 Sita Lamichhane 98462-82394
29 Subhdra Chalise 98462-83566
30 Suman Tamang 98460-61639
31 Sunita Palikhe
32 Suna Sunar 98067-71182
33 Surya Bahadur Chhetri 98460-34322
34 Til Bahadur Acharya 98065-26350
35 Tulsi Chhantyal
36 Upendra Chaudhary 98460-40539
37 Yek Narayan Aryal 98560-26608
38 Yam NarayanShrestha 98560-46580
39 Yuba Raj Gurung 98461-00176